Maarheeze / Weert0495 592622
Roermond0475 820395

Tarieven

Vergoedingen van de zorgverzekering

Kosten worden meestal vergoed

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de zorgverzekeraar. Tandprothetici zijn goed op de hoogte van het vergoedingensysteem en kunnen zelfstandig hun declaraties afhandelen (u krijgt dus zelf geen nota mee).

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten van een tandprotheticus. Door het lidmaatschap van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) onderwerpen zij zich vrijwillig aan beroepscodex en klachtenreglement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.

Wij zijn lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)

Vergoedingen

Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt door uw zorgverzekering, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering. Zij kunnen aan de hand van uw pakket zien waar u voor verzekerd bent en hoeveel u terug krijgt.

Een volledig kunstgebit wordt voor 75% vergoed door iedere zorgverzekeraar, 25% is een eigen bijdrage. Dit komt gemiddeld neer op: €287,50 (kan per verzekeraar verschillen). Voor een klikgebit (implantaat prothese beneden en een normale prothese boven) komt dit neer op gemiddeld €380, per zorgverzekeraar kan hier een verschil in zitten.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies!